Då och då pratar vi om var namnet Hellsing-Helsing (de två varianter som förekommer i dag, tidigare har också Hälsing använts) kommer ifrån. Ingen vet och flera logiska förslag finns.

I Hellsingboken finns det publicerat en utredning och ett föredrag om namnet och om ni trycker på knappen visas en sammanfattning av dessa.


Fredrik Elinder har skrivit en trevlig och informerande artikel om släkten Hellsing och räckhammaren i Gravendal. Tryck på knappen så får ni läsa den.


Räckhammaren i Gravendal har sommartid visats för allmänheten av släktföreningen eller 

Gravendals byalag. Höjdpunkterna i dessa visningar infaller vid de Hammardagar som arrangeras av Gravendals Byalag och som är välbesökta.


Den guidning som föregick själva demonstrationen spelades in år 2003 och har liksom hammaren restaurerats och kan avlyssnas om ni trycker på knappen här nedanför. Enligt anteckningarna kom vid tillfället 72 personer och tittade!

Eftersom inspelningen är 13-14 minuter lång kanske ni skall förse er med kaffe innan ni lyssnar!För att underlätta våra utskick ber vi er som använder mail att skicka in adressuppgift till oss.(Gärna på mail). Tack på förhand!


We are aware that there are members of the Hellsing family settled also outside Sweden. The majority of the Swedish emigration went to America during end of 1800 and beginning of 1900 with a large number of emigrants. Of course are the generations after the Hellsing immigrants in foreign countries family members as well as the ones living in Sweden. As our home-page is produced in Swedish language, we are keen to give you all the information you require if you just send us a mail to the address below.


Wir wissen natürlich das viele Menschen, auch von der Hellsing Familie, während die Jahrhunderte Schweden verlassen haben und ein neues Leben in andere Ländern gefunden hat. Die Generationen nach diese Emigranten sind natürlich auch Teil von der Hellsing Familie. Als diese Seite in schwedische Sprache ist, geben wir gern die Informationen wir haben in Ihre Sprache nur Sie uns zuschreibt.